Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt personal- och psykoterapihandledare

Min erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut är både bred och lång. Jag har under årens lopp arbetat både med vuxna, unga vuxna, par, föräldrar, barn och ungdomar bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och barnhälsovård, habilitering, förskolan, skola, sjukhus.

Ann Bäckman Barbäck

Jag erbjuder följande psykologiska tjänster

 • Rådgivning, Psykologiska samtal och Psykoterapi
 • EMDR - Eye movement desensitization and reprocessing
 • Neurofeedback
 • Personal- och chefstöd
 • Handledning och Konsultation
 • Psykologutredningar
 • Föreläsning och Undervisning
Kontakta mig
 1. Allmänt

  I mötet med människor tycker jag att det är viktigt att betrakta sig själv och omgivningen med empati och humor. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt.

 2. Psykoterapi & samtal

  Det som är viktigast är alltid att möta människor där de är och tillsammans hitta det som kan hjälpa personen vidare, i förståelse för sig själv och andra. Min inriktning som psykoterapeut är psykodynamisk där utgångspunkterna ligger i ett mentaliserande och relationellt förhållningssätt med affektfokus. Det viktigaste för mig är att människan är i centrum som en helhet: kropp, psyke, själ. Neurofeedback, klinisk hypnos, EMDR är ett användbart och kompletterande verktyg såväl som avslappning och stabiliserande tekniker. För par kan jag erbjuda ett emotionellt fokus genom EFT, Emotionellt fokuserad parterapi.

 3. Psykologutredning

  Psykologutredningar är ett viktigt verktyg för att få vetskap kring utveckling, neuropsykiatriska och personlighetsmässiga frågeställningar. Det är viktigt att lyfta fram både resurser och hinder med ett empatiskt förhållningssätt.

 4. Handledning & konsultation

  Som handledare och konsult är mitt förhållningssätt att möta personal där de är, att ge dem möjlighet att få reflektera, öka sin kunskap om sig själv och sina klienter/ärenden. Min ambition är att det ska ge den handledde en känsla av att de flexibelt kan välja bland flera tänkbara perspektiv och lösningar. Under handledningen bör den handledde känna sig sedd, bekräftad och efter handledningstillfället känna att de har med sig något nytt som de har användning av i sitt arbete, men också i sitt privata liv.

 5. Utbildning & föreläsning

  Mitt arbetssätt som utbildare och föreläsare är interaktivt och i dialog med deltagarna. Mina ämnen rör sig främst kring relationer, barns och vuxnas psykologiska utveckling, anknytning, mentalisering, motivation, psykoterapi och behandling, självmedkänsla, föräldraroll, förhållningssätt, personal, barnperspektiv mm.

Om mig

Jag heter Ann Bäckman Barbäck och är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, personalhandledare, handledare i psykoterapi och sexolog.

 Min erfarenhet av att arbeta som psykolog och psykoterapeut är både bred och lång. Jag har under årens lopp arbetat både med vuxna, unga vuxna, par, föräldrar, barn och ungdomar bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin, mödra- och barnhälsovård, habilitering, förskolan, skola, sjukhus, företagshälsovård, privata psykoterapimottagningar, svenska kyrkan och under många år med barn och ungdomar (deras föräldrar och personal) som har olika typer av blindhet och synnedsättning.

 Jag har också bland annat handlett och undervisat inom socialtjänst, skola (förskola, grundskola, särskola och gymnasium), psykiatriska mottagningar (BUP och vuxen), sjukhus, svenska kyrkan, psykologiska institutionen och specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kontakta mig

Mötet med människor

I mötet med människor tycker jag att det är viktigt att betrakta sig själv och omgivningen med empati och humor. När jag möter människor i olika svåra livssituationer har jag ett positivt och hoppfullt förhållningssätt utan att väja för det som kan vara svårt.